Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Total dislodgement of the femoral component following cemented total knee arthroplasty: a case report

AOTT 2005; 39: 76-78
Read: 572 Downloads: 645 Published: 08 March 2020
Abstract

Total dislodgement of the components, which is the most severe form of loosening, has hitherto been unreported following total knee arthroplasty. An eighty-four-year-old woman presented with complaints of pain and sensation of insecurity of her right knee after cemented total knee arthroplasty. On physical examination, a clunk was elicited during movements of the knee; however, radiographs appeared normal except for a separated fragment of the medial femoral condyle. Further examination with varus and valgus stress tests under fluoroscopic control showed dislodgement of the femoral component, which was only apparent on stress radiographs. She underwent revision cemented total knee arthroplasty and her complaints disappeared completely within a follow-up period of three years. This case illustrates the need for stress radiographs when standard radiographs are normal in the face of a high suspicion of loosening.

Özet

Total diz artroplastisinde gevşemenin en ciddi şekli olan parçaların yerinden çıkması bildiğimiz kadarıyla daha önce hiçbir olguda bildirilmemiştir. Çimentolu total diz artroplastisi uygulanmış 84 yaşındaki bir kadın hasta ağrı ve sağ dizinde boşalma hissi yakınmalarıyla başvurdu. Fizik bakıda diz hareketleri sırasında “klunk” alındı; ancak, diz grafileri medial femoral kondilde fragman ayrılması dışında normaldi. İleri inceleme olarak, floroskopik kontrol altında dize varus ve valgus stres testleri uygulandığında femoral parçanın yerinden çıktığı saptandı. Yerinden çıkma yalnızca stres grafilerinde izlenebiliyordu. Hastaya revizyon çimentolu total diz artroplastisi uygulandı. Cerrahi sonrasındaki üç yıllık izlemde hastanın şikayetlerinin kalmadığı gözlendi. Bu olgu, gevşemeden şüphelenilen durumlarda, özellikle standart radyografiler normalse stres radyografilerinin önemini ortaya koymaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294