Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Traumatic dislocation of the knee

AOTT 1993; 27: Supplement 345-347
Read: 625 Downloads: 452 Published: 20 April 2021
Abstract

Traumatic dislocation of the knee is a rare condition. Extensive soft tissue damage and neurovascular injury can be associated with dislocation. Two patients with traumatic dislocation of the knee have been treated in our clinic between 1990-1993. First case is anterior and the second is medial dislocation with popliteal artery and peroneal nerve injuries. Patients have been treated conservatively for ruptured ligaments and results are discussed with the relevant literature.

Özet

Travmatik diz çıkığı oldukça nadir görülen bir yaralanmadır. Çıkıkla beraber geniş yumuşak doku hasarı ve nörovasküler lezyonlar görülebilir. 1990-1993 yılları arasında kliniğimizde 2 travmatik diz çıkığı olgusu tedavi edildi. Olgulardan biri anterior, diğeri medial çıkıktı. Medial çıkık olan olguda peroneal sinir lezyonu ve popliteal arter yaralanması vardı. İki olguda da bağ tamiri açısından konservatif kalındı. Bu olgular eşliğinde konu incelenerek sonuçlar literatür ışığı altında tartışıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294