Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Traumatic injuries around the elbow in young adults

AOTT 2001; 35: 135-139
Read: 476 Downloads: 345 Published: 19 April 2021
Abstract

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the fractures and dislocations occurring around the elbow with respect to trauma types, distribution and classification in the military population.\nMethods: Eighty-eight patients presented with acute elbow traumas during a three-year period. All patients were men and were doing their military service. The mean age was 21.49 years (range 19 to 31 years).\nResults: The most common cause of elbow injuries was falls (n=46, 52.2%). Gun-shot injuries accounted for 6.8% (n=6). The most frequent type was distal humerus fractures (47.8%). Four of the complex comminuted fractures of the distal humerus, and one medial humeral condyle fracture, which were associated with elbow dislocations, occurred with gun-shot injuries. Of fifteen dislocations, twelve were isolated posterior dislocations; the remaining three patients had accompanying medial humeral condyle fracture, radial head fracture, and olecranon fracture, respectively. Primary nerve lesions were detected in seven patients, involving the ulnar (n=4) and the radial (n=3) nerves. Nerve lesions occurred as a result of gun-shot injuries in three patients\nConclusion: The treatment of elbow fractures and dislocations with minimum morbidity is more important especially in young and active persons engaged in military work.

Özet

Amaç: Aktif askerlik hizmeti yapan popülasyonda görülen dirsek çevresi kırık ve çıkıklarının dağılımları, sınıflandırmaları ve karşılaşılan travma tiplerinin değerlendirilmesi.\nÇalışma planı: Kliniğimize üç yıllık süre içinde aktif askerlik hizmeti vermekte olan 88 hasta akut dirsek travması ile başvurdu. Hastaların tamamı erkek idi. Ortalama yaş 21.49 (dağılım 19-31) bulundu.\nSonuçlar: Dirsek travmalarının oluşumundaki en sık neden düşme (n=46, %52.2) idi. Altı olguda (%6.8) ateşli silah yaralanması görüldü. En sık görülen patoloji humerus distal uç kırıkları idi (%47.8). Dört olgudaki parçalı-kompleks distal humerus kırıkları ve bir olgudaki dirsek eklemi çıkığı ile beraber olan medial kondil kırığı ateşli silah yaralanması sonucu oluşmuştu. On beş dirsek eklemi çıkığının 12’si izole posterior çıkık şeklindeydi; ek olarak birer olguda medial kondil kırığı, radius başı kırığı ve olekranon kırığı vardı. Yedi olguda sinir lezyonu saptandı; bunların dördü ulnar sinire, üçü ise radyal sinire aitti. Sinir lezyonu üç hastada ateşli silah yaralanması sonucu meydana gelmişti. \nÇıkarımlar: Askeri popülasyon gibi genç ve aktif yaş grubu insanlarda dirsek çevresi kırık ve çıkıklarının daha az morbidite ile tedavisi daha fazla önem taşımaktadır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294