Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Traumatic obturator hip dislocation in a fiveyearold boy: open reduction after a sixweek delay in diagnosis

AOTT 2006; 40: 260-263
Read: 251 Downloads: 314 Published: 08 March 2020
Abstract

Hip dislocations are relatively uncommon in children, they may occur before five years of age as a result of seemingly trivial trauma. A 5-year-old boy was admitted with knee pain six weeks after a fall from bed. Physical examination showed obturator dislocation of the left hip. Owing to the late presentation and without attempting closed reduction, the patient was treated with open reduction and capsulorrhaphy. At the end of a year follow-up, the patient had no complaints and no functional restriction.

Özet

Çocuklarda göreceli olarak nadir görülen travmatik kalça çıkıkları, özellikle beş yaşından küçük çocuklarda önemsiz sayılabilecek travmalar sonrası oluşabilir. Altı hafta önce yataktan düşme öyküsü olan beş yaşındaki erkek çocukta diz ağrısı vardı. Fizik muayenede sol travmatik obturator kalça çıkığı saptandı. Geç kalınmış olması nedeniyle, kapalı redüksiyon denenmeksizin açık redüksiyon ve kapsülorafi uygulandı. Bir yıl sonra yapılan kontrolde hastanın yakınmasız olduğu ve fonksiyonel kısıtlamasının olmadığı görüldü.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294