Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of chronic osteomyelitis of the calcaneus by the partial resection of the calcaneus

AOTT 1997; 31: 212-215
Read: 356 Downloads: 279 Published: 19 April 2021
Abstract

Chronic osteomyelitis of the calcaneus is relatively rare and difficult to treatment. In this study, between January 1992-May 1996, six patients with chronic osteomyelitis of the calcaneus whose had been treated by the partial resection were evaluated. Of six patients, five patients were man and one patient was women. The average age were 39.3 (min 26-max 51) years. The etiology of the cases was as follows; explosive injury three patients; the hematogenous osteomyelitis two patients and postoperative surgical infection one patient. Of six patients, five were treated by the partial calcaneal resection, the other patient was treated by the debridement and pantalar arthrodesis. The infection was eradicate in all patients and they were able to walk without orthopaedic shoes. It was obtained that the previous classic methods of the treatment of osteomyelitis is not sufficient to treatment of the chronic osteomyelitis of the calcaneus and radical surgical procedures must be apply.

Özet

Kronik kalkaneal osteomyelit rotatif olarak seyrek görülür. Bu çalışmada Ocak 1992 ve Mayıs 1996 tarih-leri arasında parsiyel rezeksiyon yaparak tedavi ettiğimiz 6 kronik kalkaneal osteomyelit olgusunuz sonuçları değerlendirildi. Hastaları birisi kadın beşi erkekli ve ortalama yaşları 39.3 idi. Hastaların üçünde etiolojik neden penetran yaralanma, birisinde operasyon diğer ikisinde ise hematojen osteomyelit idi. Hastaların 5 ine parsiyel kalkaneal reaksiyon yapıldı, tüberküloz olan ve diğer tarsal kemiklerinde tutulduğu hastaya dehrid-man ve pantalar artrodez yapıldı. Hastaların hepsinde enfeksiyon eradike edildi ve ortopedik ayakkabı giyme-den tekrar fonksiyonel olarak yürüyebildiler. Kronik kalkaneal osteomyelit tedavisinde antibiyotik tedavisinin genellikle sonuç vermediği, radikal cerrahi girişimlerin uygulanması gerektiği sonucuna varıldı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294