Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of complete acromioclavicular dislocation by extraarticular coracoclavicular repair

AOTT 1996; 30: 151-153
Read: 711 Downloads: 418 Published: 19 April 2021
Abstract

14 patients with complete acromioclavicular dislocation were treated by extraarticular coracoclavicular repair between 1992 and 1995 in Orthopaedic Surgery Department, Faculty of Medicine, University of Trakya. Complete acromioclavicular dislocation was diagnosed on stress X-rays. Dislocation lasting less than 10 days (acute phase) were treated by primary coracoclavicular ligament repair plus coracoclavicular fixation by screw. Cases with a history lasting more than 10 days (chronic phase) were corrected by distal clavicular resection, coracoclavicular ligament reconstruction with coracoacromial ligament and coracoclavicular fixation with lag screw. The screw was removed 8 weeks after the operation in acute cases and after 3 months in chronic cases. Considering the fact that coracoclavicular ligament is a primary supporting ligament of the acromioclavicular articulation. We preferred extraarticular coracoclavicular repair for complete dislocation of this joint. The reason for why complete acromioclavicular dislocation was treated by surgery could be explained by the fact that achievement of shoulder biomechanics requires anatomical acromioclavicular reduction and disrupted ligament repair.

Özet

1992-1995 yılları arasında 14 tam akromioklaviküler çıkıklı hasta Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Orto-pedi ve Travmatoloji servisinde eklem dışı korakoklaviküler tamir ile tedavi edildi. Tam akromioklavikular çıkık tanışı stres grafilerle konuldu. 10 günden daha önceki çıkıklar (akut dönem) primer korakoklavikular ligament tamiri ile birlikte vidayla korakoklaviküler fiksasyon uygulanarak tedavi edildi. 10 günden fazla geçmiş vakalar (kronik dönem) distal klavıkular rezeksiyon, korakoakromial ligament ile korakoklaviküler ligament rekonstruksiyonu ve vidayla korakoklaviküler fiksasyonu uygulanarak tedavi edildi. Vida akut vakalarda ameliyattan son-raki 8. haftada, kronik vakalarda 3. aydan sonra çıkarıldı. Korakoklaviküler ligament akromioklaviküler eklemin primer desteğidir. Biz bu eklemin tam çıkığı için eklem dışı korakoklavikular tamiri tercih ettik. Akromiklavikular eklemin anatomik redüksiyonu ve yırtılan ligamentlerin tamirinin omuz biyomekaniğinin sağlanmasındaki öne-mi nedeniyle tam akromioklaviküler çıkıklarda cerrahi tedavi uygulandı.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294