Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of humeral pseudarthroses by open reduction and internal fixation

AOTT 2005; 39: 205-210
Read: 717 Downloads: 839 Published: 08 March 2020
Abstract

Objectives: The effectiveness of open reduction and plate fixation combined with autogenous bone grafting was assessed in the treatment of humeral diaphysis pseudarthrosis.\nMethods: Twenty-four patients (16 men, 8 women; mean age 44 years; range 28 to 64 years) were operated on for humeral pseudarthrosis. Of these, 16 patients and eight patients had had previous surgical and conservative treatments, respectively. Surgery was performed after a mean of 10.8 months (range 7 to 21 months) following the initial treatments. Preoperatively, none of the patients had infected nonunion, a bone defect greater than 4 cm, and radial nerve injury. Treatment included open reduction and plate fixation combined with autogenous bone grafting. The plate was secured with at least four screws (8 cortices) both proximally and distally, The mean follow-up was 40 months (range 28 to 60 months). The range of motion of the shoulder and elbow was evaluated according to the criteria by Rommens et al. Functional evaluations were made according to the criteria by Stewart and Hundley.\nResults: Union was achieved in all the patients after a mean of 19 weeks (range 14 to 26 weeks). Shoulder range of motion was excellent in all the patients. Elbow range of motion was excellent in 22 patients and moderate in two patients. Functional results were excellent in 20 patients and good in four patients. Deep infection, nonunion, malunion, implant failure, or permanent nerve injury did not occur in any of the patients. Two patients had transient radial nerve palsy.\nConclusion: Treatment with open reduction and plate fixation combined with autogenous bone grafting is a safe and effective option in humeral pseudarthroses, particularly in cases without infection, bony defect, and deformity requiring correction.

Özet

Amaç: Humerus psödoartrozlarının tedavisinde otojen greftleme ile birlikte uygulanan açık redüksiyon ve plak ile internal tespitin etkinliği değerlendirildi.\nÇalışma planı: Yirmi dört hasta (16 erkek, 8 kadın; ort. yaş 44; dağılım 28-64) humerus psödoartrozu nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat öncesinde, 16 hasta cerrahi, sekizi de konservatif tedavi görmüştü. Hastalar başlangıç tedavilerini takiben ortalama 10.8 ay (dağılım 7-21 ay) içinde ameliyat edildi. Ameliyat öncesinde hiçbir olguda enfekte kaynamama, 4 cm üzerinde kemik defekti ve radial sinir yaralanması yoktu. Tüm hastalara açık redüksiyon ve psödoartroz hattının proksimalinde ve distalinde en az dörder vida (8’er korteks) ile tutturulan plak tespiti ve otojen greftleme uygulandı. Hastalar ortalama 40 ay (dağılım 28-60 ay) süreyle izlendi. Son kontrollerde hastalar eklem hareket açıklığı açısından Rommens ve ark.nın, fonksiyonel olarak da Stewart ve Hundley’in ölçütlerine göre değerlendirildi.\nSonuçlar: Ortalama 19 hafta (dağılım 14-26 hafta) sonunda tüm hastalarda kaynama elde edildi. Omuz hareketleri tüm hastalarda mükemmel; dirsek hareketleri 22 hastada mükemmel, iki hastada orta olarak değerlendirildi. Fonksiyonel olarak 20 hastada mükemmel, dört hastada iyi sonuç elde edildi. Hiçbir hastada derin enfeksiyon, kaynamama, kötü kaynama, implant yetersizliği ve kalıcı sinir hasarı gibi komplikasyonlar görülmedi. İki hastada gelişen radial sinir felci kendiliğinden iyileşti.\nÇıkarımlar: Özellikle enfekte olmayan, defektsiz ve deformite düzeltmesi gerektirmeyen humerus psödoartrozlarının tedavisinde otojen greftleme ile birlikte uygulanan açık redüksiyon ve plak vida tespiti güvenilir ve etkin bir yöntemdir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294