Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of Neer Type 2 fractures of the distal clavicle with coracoclavicular screw

AOTT 2011; 45: 291-296
DOI: 10.3944/AOTT.2011.2464
Read: 1455 Downloads: 820 Published: 07 February 2020
Abstract

Objective: The aim of this study was to assess the outcome of coracoclavicular screw fixation in displaced distal clavicular fractures. \r\nMethods: Sixteen patients with Neer Type 2 displaced distal clavicle fractures were treated with open reduction and internal fixation. Fixation was performed using a coracoclavicular screw with washer application. After union the screw was removed under local anesthesia. Radiographic evaluation was performed and the clinical outcome was assessed using the Constant score. \r\nResults: All patients achieved painless osseous unions. However, one patient showed significant displacement of the fracture due to loosening of the screw one month after surgery. The screw was removed and the fracture was healed with some deformity. All patients returned to their pre-injury level in 3 months. The mean Constant score was 98. \r\nConclusion: Coracoclavicular screw fixation in the treatment of distal clavicular fractures is a reliable, simple and cost effective technique.

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı deplase distal klavikula kırıklarının korakoklaviküler vida ile tespitiyle yapılan tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi idi. \r\nÇalışma planı: Tip 2 deplase distal klavikula kırığı olan 16 hasta açık redüksiyon ve internal fiksasyonla tedavi edildi. Fiksasyon korakoklaviküler vida uygulaması yoluyla yapıldı. Kaynamayı takiben vidalar lokal anestezi altında çıkarıldı. Tüm hastalar radyolojik olarak takip edildi. Klinik sonuçlar Constant skoru ile değerlendirildi. \r\nBulgular: Tüm hastalarda ağrısız kırık kaynaması oluştu. Yalnız bir hastada, cerrahiden bir ay sonra, vidanın sıyrılmasına bağlı redüksiyon kaybı gözlendi. Vidanın çıkarıldığı bu hastada da hafif deformite ile kaynama gerçekleşti. Hastaların tamamı 3 ay içinde travma öncesi duruma geldi. Ortalama Constant skoru 98 idi. \r\nÇıkarımlar: Distal klavikula kırıklarının tedavisinde korakoklaviküler vida uygulama yöntemi güvenilir, basit ve düşük maliyetli bir tekniktir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294