Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of stiffknee gait by distal rectus femoris transfer

AOTT 2002; 36: 397-400
Read: 567 Downloads: 363 Published: 18 April 2021
Abstract

Objectives: We evaluated the preliminary results of distal rectus femoris transfer in patients with stiff-knee gait due to cerebral palsy.\nMethods: Eight knees of four patients who had stiff-knee gait due to cerebral palsy were treated by distal rectus femoris transfer. All the patients were females with a mean age of 11 years (range 9.5 to 12 years). Preoperatively and postoperatively, lower extremity examinations, the Ely test, and clinical gait analyses were performed. Satisfaction levels of the patients and their families were questioned. The mean follow-up was 17.5 months (range 3 to 23 months). Results: None of the patients manifested flexion contracture of their hips and knees postoperatively. The Ely test was negative in all patients. There were no clinical signs of stiff-knee gait. All the patients and their families but one expressed their satisfaction with clinical and functional results. Conclusion: Our clinical results suggest that distal rectus femoris transfer is effective in the treatment of stiff-knee gait due to cerebral palsy.

Özet

Amaç: Serebral palsiye bağlı tutuk diz yürüyüşünün tedavisinde uyguladığımız distal rektus femoris transferi ameliyatının kısa dönem sonuçlarını değerlendirdik. Çalışma planı: Serebral palsiye bağlı tutuk diz yürüyüşü olan ve distal rektus femoris transferi uygulanan, tümü kız dört hastanın (ort. yaş 11; dağılım 9.5-12) sekiz dizi incelendi. Hastalarda ameliyat öncesi ve sonrasında alt ekstremite muayenesi, Ely testi, gözleme dayalı yürüme analizi yapıldı. Hasta ve ailelere sonuç hakkındaki görüşleri soruldu. Ortalama izlem süresi 17.5 ay (dağılım 3-23 ay) idi.\nSonuçlar: Ameliyat sonrasında hiçbir hastanın kalça ve dizlerinde fleksiyon kontraktürü görülmedi; tüm olgularda Ely testi negatif bulundu. Yürüme analizlerinde tutuk diz yürüyüşünün klinik belirtileri gözlenmedi. Tüm hastalar ve biri dışında tüm aileler uygulanan ameliyatlardan memnun olduklarını belirttiler. Çıkarımlar: Elde ettiğimiz klinik sonuçlar, serebral palsiye bağlı tutuk diz yürüyüşünün tedavisinde distal rektus femoris transferinin etkin bir yöntem olduğunu gösterdi.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294