Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Treatment of the developmental dysplasia of the hip with Pavlik harness

AOTT 1994; 28: 210-218
Read: 1622 Downloads: 446 Published: 20 April 2021
Abstract

Aim of the study is, to search and to standardise the details ofthe usage of the pavlik harness at the treatment of the infant s hip disorders. During the period of 5 years, between November-1988 and September1993, 82 children aged 0-9 months, 135 hips which were 75 dislocated, 34 subluxated and 26 dysplasic hips were examinated, treated by pavlik harness and followed by the same team in deparlment of Orlhopaedics Surgery and Traumotology of istanbul Hospital. We tried to determine the pavlik harness therapeutic sucess rate, problems in usage and follow on each of patients, best way of how to manage them. We performed this study on theree group of patient by comparing them. Neuromuscular and theratologic hips were excluded from this study. AII were treated as outpatient base without traction. The mean follow up time is 23.6 months. The therapeutic success rates of the harness are %94.6 for dislocated hips, %1 00 for both subluxated and dysplasic hips and %97.04 for all hips. No avascular necrosis was seen. Conservative treatment of 0-6 months children hip disorders such as dislocated,subluxated and dysplastic with pavlik harness is a wellknown, worldwide acceptted method. The failure of the harness treatment highly depends on the physicans himsell: So paying attention on application details is essential for excellent results.

Özet

Çalışmamızda pavlik bandajl ile tedavinin detayları incelenerek, standardize edilmesi amaçlandı. Aralık 1988-Eylül1993 tarihleri arasında 5 yıl içinde SSK Istanbul Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği nde 0-9 aylık 82 çocuğun 75 i dislokasyon, 34 ü subluksasyon ve 26 51 displazi olan 135 kalçası, aynı ekip tarafından tedavi ve takip edildi. Pavlik bandajl ile tedavinin her bir hasta grubundaki başarısı, uygulama sırasında karşılaşılan zorlukları ve bunları nasıl aştığımızı, tedavide başarı için gerekli olan uygun takip ve kontrol sıklığını, tedavi sırasında ve tedavi sonunda karşılaşılan komplikasyonlan, bu üç grup hastada karşılaştırmalı olarak inceledik. Teratolojik kalçaları, progresif musküler deformiteleri, sistemik patoloji bulunan hastalan çalışmamıza almadık. Olgulanmızın tamamı, poliklinikte aynı ekip tarafından tedavi ve takip edildi, tedaviler ön traksiyon yapılmadan, tamamı hastane dışında, evde gerçekleştirildi. ortalama takip süremiz 23.6 aydır, disloke kalçalarda başarı %94.6, sublukse ve displazik kalçalarda % 100, tüm kalçalar için %97.04 tür. Avasküler nekroz görülmemiştir. Günümüzde, özellikle 0-6 ay çocuklann kalça dislokasyon, subluksasyon ve displazilerinde tüm Dünya da yaygın kabul gören ve iyi sonuçları yayınlanmış pavlik bandajında başansızlık nedenlerinin çoğu uygulayıcıya aittir, bu nedenle detaylandırılmış titiz uygulamalarla mükemmel sonuçlara ulaşılabilir.\n Anahtar Kelimeler: Pavlik bandajı, gelişimsel kalça displazisi, kalça dislokasyonu, kalça subluksasyonu

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294