Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Üç aylık bir çocukta tibiada osteofibrözdisplazi benzeri adamantinoma: Olgu sunumu

AOTT 2015; 49: 210-212
DOI: 10.3944/AOTT.2015.2809
Read: 599 Downloads: 496 Published: 07 February 2020
Abstract

Kemik tümörleri içerisinde nadir görülen osteofibrözdisplazi benzeri adamantinoma (OFDBA)’nın saptandığı ve literatürde bildirilen en küçük yaştaki olgu tanımlanmıştır. OFDBA, osteofibröz displazi ve klasik adamantinomaya radyolojik, histopatolojik olarak benzerlik göstermektedir. OFDBA’nın klasik adamantinomaya dönüşebilme özelliği nedeniyle selim bir lezyon kabul edilmesine rağmen, pre-malign bir lezyon olarak değerlendirilmesi önerilir. Olgumuzda da biopsi ile OFDBA tanısı sonrasında lokal rezeksiyon ve masif allogreft ile rekonstrüksiyon uygulanmıştır.

 

Özet

Kemik tümörleri içerisinde nadir görülen osteofibrözdisplazi benzeri adamantinoma (OFDBA)’nın saptandığı ve literatürde bildirilen en küçük yaştaki olgu tanımlanmıştır. OFDBA, osteofibröz displa- zi ve klasik adamantinomaya radyolojik, histopatolojik olarak benzerlik göstermektedir. OFDBA’nın klasik adamantinomaya dönüşebilme özelliği nedeniyle selim bir lezyon kabul edilmesine rağmen, pre- malign bir lezyon olarak değerlendirilmesi önerilir. Olgumuzda da biopsi ile OFDBA tanısı sonrasında lokal rezeksiyon ve masif allogreft ile rekonstrüksiyon uygulanmıştır

 

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294