Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Ultrasonographic monitoring of Iimb lengthening

AOTT 1994; 28: 245-246
Read: 580 Downloads: 409 Published: 20 April 2021
Abstract

The follow up of 11 patients undergoing Iower Iimb Iengthening was monitored by both standard radiographs and ultrasound. The dislocation gap appeard as a sonolucent area within which echogenic foci developed soon after distraction commenced. We were able to assess the rate and quality of callus formation at the distraction gap. We suggest that ultrasound is a technique to complement radiographs in the follow up of patients undergoing Iimb Iengthening. The use of ultrasound could reduce patients exposure to radiation.

Özet

Alt ekstemitelerinde uzatma işlemi yapılan 11 hastanın takibi hem standart radyografilerle hem de ultrasonografi ile yapıldı. Ultrasonografide uzatma aralığı sonolusen bir bölge olarak görüldü ve bir süre sonra bu bölgede ekojenik odaklar belirdi. Uzatma aralığında oluşan kallusun kalitesini ve miktarını değerlendirmek mümkün oldu. Ultrasonografiyi, ekstremiteleri uzatılan hastaların takibinde radyografiye yardımcı bir işlem olarak düşünüyoruz. Ultrasonografinin kullanılması hastaların maruz kaldıkları radyasyon miktarının azaltacaktır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294