Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

UNKU intramedullary interlocking femoral nails

AOTT 1998; 32: 120-126
Read: 331 Downloads: 252 Published: 19 April 2021
Abstract

More than 50 years have passed since G.Küntscher (1940) introduced the tecnique of intramedullary nailing for the internal fixation of long bones fractures. Today, this surgical technique especially in the lower limb (femur and tibia) has become the subject of renewed interest. Intramedullary nailing together with the interlocking tecnique has become more available nowadays. We were using this technique since 1991, especially for femoral diaphysis complex fractures in our clinic. UN-KU intramedullary interlocking femoral nails are produced in Turkey and having three models. Model-I, is an universal long model which is used as a left or right side. Model-II, is a special long model which is used for patients having subtrochanteric and femoral shaft fractures together. Model-III, is a short intramedullary femoral nail which is usually used for the subtrochanteric fractures of the femur. Between September 1996-1997 35 cases with femoral shaft and subtrochanteric fractures have been treated with UN-KU intramedullary interlocking femoral nails. We aplied model-I in 29 cases, model-II in 5 cases and model-III in I case. There were no complications in the short-term follow-up. There will be a more extensive evaluation when mean follow-up is one year.

Özet

Ülkemizde kullanılan kilitli intramedüller femur çivilerinin bütün modeller yurtdışından ithal edilmekte-dir. İhtiyaç olduğunda işlenilen boyların teminindeki güçlük nedeniyle kilitli intramedüller femur çivilerinin ülkemizde üretilmesinin gerekliliğine inandığımdan üç yıldan beri model ve üretilebilme imkanları üzerinde yaptığımız bir dizi çalışmadan sonra femur kemiği için üç ayrı modelde intramedüller kilitli çivi üretildi. Bu çivilere ÜN-KÜ intramedüller kilitli femur çivileri adı verildi. Her üç model de tek çakma-çıkarma seti ile kullanılır. Çivilerin alt ve üst kısımlarına konulacak kilit vidaları ile femur boynuna yerleştirilecek lag serew veya tam yivli destek vidası çok amaçlı gönye sayesinde skopi kullanımına gerek duyulmadan yerleştirilebilmektedir. Kliniğimizde bu çivilerle 35 olgunun femur kırığı tedavi edildi. Bunlardan 29 na model-I, 5 ne model-II I ne ise model-III intramedüller çiviler uygulandı. Kısa süreli takiplerimizde bir komplikasyonla karşı-laşılmadı. Ortalama takip sureleri bir yıla ulaştığında kapsamlı değerlendirme yapılacaktır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294