Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Usage of tourniquet in extremity surgery

AOTT 1995; 29: 172-176
Read: 522 Downloads: 374 Published: 20 April 2021
Abstract

Basic principles, local and systemic effects, and complications of tourniquet application has been discussed in the highlight of current literature in addition to the classic knowlegge.

Özet

Ekstremite cerrahisinde sıklıkla kullanılan bir enstruman olan turnikenin, uygulama esasları, lokal ve sistemik etkileri ile komplikasyonları; bu konudaki klasik bilgilerle birlikte literatur de gözden geçirilerek tartışılmıştır.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294