Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

Use of vacuumassisted closure in the topical treatment of surgical site infections

AOTT 2009; 43: 336-342
DOI: 10.3944/AOTT.2009.336
Read: 840 Downloads: 805 Published: 08 February 2020
Abstract

Objectives: This study was designed to evaluate the results of vacuum-assisted closure in the topical treatment of surgical site infections.\r\nMethods: Vacuum therapy was performed in 17 patients (10 males, 7 females; mean age 60±20 years) using the VAC system (Vacuum-Assisted Closure, Kinetic Concept Inc) for the treatment of surgical site infections. Infective wounds were in the hip (n=6), crus (n=5), knee (n=3), sacrum (n=2), and hand (n=1). The causative organism for infections was gram-positive bacteria in 15 patients (88.2%), and six patients (35.3%) had nosocomial infections. The wounds were treated with a negative pressure of 100-125 mmHg applied continuously for the first two days, and then intermittently for the following days. The mean follow-up period was 11±6 months.\r\nResults: The mean duration of vacuum therapy was 16±4 days and the mean length of hospitalization was 31±19 days. The patients underwent a mean number of three surgical procedures (range 1 to 6) before vacuum therapy. The mean amount of discharge from the wound was 500±150 ml. Tissue edema and discharge problems were resolved in all the wounds and a hygienic and dry-looking surgical site was attained. In 11 patients (64.7%), clinical and bacteriologic eradication of infections was achieved at the surgical site through antibiotic use and vacuum therapy. Six patients with nosocomial infections continued to receive antibiotic treatment following resolution of surgical site problems. The mean wound area showed a significant reduction from 36±14 cm2 to 11±10 cm2 following vacuum therapy (p<0.05). Only two patients (11.8%) required further surgical interventions for the closure of wound site. Two patients (11.8%) complained of pain associated with vacuum application.\r\nConclusion: Besides its topical advantages in the care of infected wounds, vacuum-assisted closure provides a more rapid and comfortable treatment opportunity, representing a reliable alternative to conventional wound care methods.

Özet

Amaç: Cerrahi alanda gelişen enfeksiyonun bölgesel tedavisinde vakum yardımlı örtüm sistemi ile elde ettiğimiz sonuçlar değerlendirildi.\r\nÇalışma planı: Cerrahi alanda gelişen enfeksiyon nedeniyle 17 hastaya (10 erkek, 7 kadın; ort. yaş 60±20) VAC sistemi (Vacuum-Assisted Closure, Kinetic Concept Inc.) ile vakum yardımlı yara örtme tedavisi uygulandı. Enfeksiyonlu yaraların altısı kalça, beşi krus, üçü diz, ikisi sakrum ve biri el bölgesindeydi. On beş hastada (%88.2) enfeksiyon etkeni olarak gram-pozitif bakteri saptandı. Altı hastada (%35.3) enfeksiyon hastane kökenliydi. Yaralara, ilk iki gün sürekli, sonraki günlerde ise aralıklı olarak 100-125 mmHg negatif basınç uygulandı. Hastalar ortalama 11±6 ay takip edildi.\r\nSonuçlar: Vakum tedavisinin uygulama süresi ortalama 16±4 gün, hastanede yatış süresi 31±19 gün idi. Hastalara vakum tedavisi öncesinde ortalama üç cerrahi girişim (dağılım 1-6) yapıldı. Yaradan gelen akıntı miktarı 500±150 ml ölçüldü. Yaraların tümünde doku ödemi ve akıntı sorunu çözüldü. Temiz ve kuru görünümlü bir cerrahi yara sahası elde edildi. On bir hastada (%64.7) cerrahi bölgesindeki enfeksiyon, uygun antibiyotik kullanımı ve vakum tedavisi ile klinik ve bakteriyolojik olarak tedavi edildi. Hastane nedenli enfeksiyonları olan altı hastada ise yara sorunlarının çözümünü takiben yara kültürüne uygun antibiyotik kullanımına devam edildi. Tedavi öncesinde 36±14 cm2 olan yara alanı uygulama sonunda 11±10 cm2’ye geriledi (p<0.05). Vakum tedavisinden sonra sadece iki hastanın (%11.8) yaralarının örtümünde ek cerrahi girişime gerek görüldü. İki hastada (%11.8) uygulama sırasında basınca bağlı ağrı görüldü. \r\nÇıkarımlar: Vakum yardımlı yara örtüm yöntemi, enfekte yaraların bakımında bölgesel üstünlükleri yanı sıra daha hızlı ve konforlu bir tedavi olanağı sunar. Bu özellikleri ile konvansiyonel yara bakım yöntemlerine güvenilir bir seçenek sayılabilir.

Files
ISSN 1017-995X EISSN 2589-1294